[Koha] Hold limit per item

Nicole Engard nengard at gmail.com
Wed Feb 15 03:05:04 NZDT 2012


The circulation and fine rules are set on a per item type basis if you
want: http://manual.koha-community.org/3.6/en/patscirc.html#circfinerules

Nicole

2012/2/14 Przemek Sztuczyński <p.sztuczynski at uksw.edu.pl>:
> Hi,
>
> is there any way to set maximum number of holds for item? Or for all items?
>
>
> regards
> --
> Przemysław Sztuczyński
> Centrum Systemów Informatycznych
> Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
> tel. (22)561-89-21 (wew. 321)
> _______________________________________________
> Koha mailing list  http://koha-community.org
> Koha at lists.katipo.co.nz
> http://lists.katipo.co.nz/mailman/listinfo/koha


More information about the Koha mailing list