[Koha] Edit opac notes in other branch

Przemek Sztuczyński p.sztuczynski at uksw.edu.pl
Mon Mar 21 21:46:22 NZDT 2011


Hi,

is there any way to set permissions that librarian in one branch could 
edit opac notes for borrowers in other branch?


regards
-- 
Przemysław Sztuczyński
Centrum Systemów Informatycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tel. (22)561-89-21 (wew. 321)


More information about the Koha mailing list